HOCA DEHHANİ

Hoca DEHHANİ Yorum Yap

Hoca Dehhani, Anadoludaki ilk divan şairidir.

Hoca Dehhani Horasan Türkmenlerindendir. III. Alaeddin Keykubad döneminde (1298-1301) Konya’ya gelen şair, Keykubad’ın emriyle 20 bin ikilikten (beyitten) oluşan Farsça bir Selçuklu Şehnamesi yazdı. Şiirlerinde 4 farklı aruz kalıbı kullanması bakımından başarılı görülse de bazı mazmunları çok sık tekrarlaması eleştirilmiştir. Divan edebiyatının bilinen ilk din dışı konular işleyen şairidir. Şiirlerinde Eski Anadolu Türkçesini kullandı. Günümüze 6 gazeli ve 1 kasidesi ulaştı. Dehhani’yi Fuat Köprülü keşfetti [1]. Sonra Mecdut Mansuroğlu 5 gazelini İstanbul dergisinde [2], ardından 1 kaside ve dokuz gazelini Dehhani ve Manzumeleri (1947) adlı kitapta yayımladı. Ancak Hikmet İlaydın bu dokuz gazelden birinin Resmi’ye, ikisinin de Kemal Paşazade’ye (1468-1534) ait olduğunu ortaya çıkardı

Gazel / Hoca Dehhani

Sabr ile gönül derdine derman ire umma

Can atma oda bihüde canan ire umma

Gözün sadefinden nice dürdane dökersin

Şol dişi güher dudağı mercan ire umma

Ey gönül! Sabır sayesinde derdine derman erişeceğini,

bu aşk ıstırabından kurtulacağını umma. Sevgilinin geleceği

ümidine düşerek nafile ateşe can atma.

Gözlerinden ne diye inci tanesi gibi yaş döküyorsun?

Şu inci dişlinin ve mercan dudaklının geleceğini ümit etme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir